Onderhoudscontracten

Nadat wij uw kantoor of showroom hebben gereinigd. Kunt u kiezen voor een onderhoudscontract c.q.afspraak. Wij adviseren u wat het beste optie is om uw kantoor of showroom schoon te houden.

Wij kunnen voor u een reinigingsplan opstellen. Het zogenaamde "continu schoon tapijt concept". Hierbij wordt ge´nventariseerd waar en op welke plekken frequent gereinigd zou moeten worden en waar minder frequent.

Tevens stemmen wij met u af wanneer de werkzaamheden kunnen plaatsvinden. Dit kan natuurlijk ook na kantooruren.